Arbeidshof - Arrest van 8 april 2013 (Brussel)

Date de publication :
08-04-2013
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20130408-5
Numéro de rôle :
2011/AB/404

Résumé

De administratieve commissie, ingericht bij de haven te Antwerpen, kan in de regel niet beschouwd worden als een orgaan van de Belgische Staat indien zij optreedt buiten de haar door de wet toevertrouwde bevoegdheid, d.w.z. de erkenning van havenarbeiders en de intrekking van die erkenning. De Belgische Staat kan echter wel, op basis van een foutieve schijn van bevoegdheid en op basis van het vertrouwensbeginsel, gehouden zijn door en verantwoordelijkheid zijn voor de beslissingen van de administratieve commissie, genomen buiten zijn wettelijke bevoegdheid. Dit kan in het bijzonder het geval zijn wanneer de Belgische Staat, zonder in te grijpen, deze administratieve commissie, voorgezeten door een aangestelde van de Belgische Staat, toelaat op systematische wijze bevoegdheden uit te oefenen die haar niet door de wet zijn toegekend, zoals de toekenning en de intrekking van bijzondere functies volgens de functiebeschrijving opgenomen in de codex van de havenarbeiders. Deze vaststelling sluit niet noodzakelijk uit dat de leden van de administratieve commissie eveneens persoonlijk gehouden kunnen zijn voor de gevolgen van een onwettelijke bevoegdheidsoverschrijding.

Arrêt

Pas de contenu