Arbeidsrechtbank - Vonnis van 12 january 2011 (Kortrijk)

Date de publication :
12-01-2011
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20110112-9
Numéro de rôle :
09/2081/A

Résumé

Om het nettoreferteloon te bepalen voor de berekening van de aanvullende brugpensioenvergoeding, in zoverre die berekening geregeld wordt door CAO nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, moet de werknemersbijdrage aan de sociale zekerheid in aanmerking worden genomen, rekening houdend met gebeurlijke verminderingen, zoals de werkbonus.

Jugement

Pas de contenu