Arbeidshof - Arrest van 10 january 2011 (Gent (Brugge))

Date de publication :
10-01-2011
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20110110-12
Numéro de rôle :
2010/AR/59

Résumé

De regels inzake het PAB verwijzen niet uitdrukkelijk naar hetgeen een valide persoon in dezelfde omstandigheden, waaronder leeftijd, als zorg nodig heeft. In tegenstelling met de individuele materiële bijstand voorzien in artikel 4, eerste en tweede lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 2001, is er in de regelgeving inzake het PAB geen voorwaarde van "bijkomende" zorg opgenomen. Bij de inschaling dient de deskundigencommissie enkel rekening te houden met de ernst en de aard van de handicap, met de huidige gezinssituatie en met de huidige zorg- en ondersteuningssituatie.

Arrêt

Pas de contenu