Arbeidshof - Arrest van 23 maart 2012 (Gent (Brugge))

Date de publication :
23-03-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120323-2
Numéro de rôle :
2010/AR/62

Résumé

De publiciteitsregels in de artikelen 157 tot 159 van de Programmawet van 22 december 1989 en de sanctieregeling in artikel 171 van dezelfde wet alsook in artikel 22ter van de RSZ-Wet, in zoverre zij gelden voor een deeltijds werknemer met een variabel werkrooster, zijn niet in strijd met artikel 4.1 van de raamovereenkomst gevoegd bij de Richtlijn 97/81/EG van 15 december 1997 de Raad betreffende de door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid.

Arrêt

Pas de contenu