Arbeidshof - Arrest van 10 january 2011 (Gent)

Date de publication :
10-01-2011
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20110110-4
Numéro de rôle :
2009/AG/362

Résumé

Een persoon die voorhoudt het slachtoffer te zijn geweest van een discriminatie op grond van het geslacht, voert geen feiten aan die het bestaan van die discriminatie kunnen doen vermoeden, wanneer enkel vast staat dat de gebruiker haar na een periode van uitzendarbeid geen arbeidsovereenkomst heeft aangeboden, ofschoon dat eerder in het vooruitzicht was gesteld, wanneer dit laatste is gebeurd op een ogenblik waarop de gebruiker reeds op de hoogte was van haar zwangerschap. Het komt de verwerende partij in het geding aldus niet toe aan te tonen dat er géén discriminatie is geweest (art. 33, § 1 Wet Gelijkheid Vrouw-Man).

Arrêt

Pas de contenu