Arbeidshof - Arrest van 11 februari 2011 (Gent)

Date de publication :
11-02-2011
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20110211-7
Numéro de rôle :
2010/AG/121

Résumé

Het concurrentieverbod dat voortspruit uit art. 1134, derde lid BW en artikel 17, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet, blijft gelden tijdens de opzeggingstermijn, ook wanneer de werknemer in akkoord met de werkgever geen arbeid meer moet verrichten. Tijdens deze periode is de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk geschorst. Wordt terecht om een dringende reden ontslagen, de door middel van een regelmatige opzegging ontslagen notarisbediende die reeds tijdens de opzeggingstermijn waarin hij in akkoord met zijn werkgever geen arbeid moet verrichten, in dienst treedt bij een andere notaris, die als een rechtstreekse concurrent van de werkgever kan worden aangezien. Het is niet van belang of de werknemer bij de nieuwe werkgever rechtstreeks contact met de cliënten had.

Arrêt

Pas de contenu