Arbeidshof - Arrest van 14 january 2013 (Gent)

Date de publication :
14-01-2013
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20130114-4
Numéro de rôle :
2010/AG/376

Résumé

De opzeggingsvergoeding waarop een in 2002 tijdens een periode van vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van de cao nr. 77bis (tijdskrediet) onregelmatig ontslagen werkneemster aanspraak kan maken, wordt berekend op grond van het loon verschuldigd voor onverminderde prestaties. De berekening op een verminderd loon is in strijd met het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers, vastgelegd in art. 157, eerste en tweede lid VWEU (voorheen art. 141 EG-Verdrag).

Arrêt

Pas de contenu