Rechtbank van eerste aanleg - Vonnis van 28 februari 2013 (Mechelen)

Date de publication :
28-02-2013
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20130228-14
Numéro de rôle :
ME.18.98.1013-10

Résumé

Er zijn contacten geweest zijn tussen de getuige met de raadsman van een beklaagde. Het mag daarom niet uitgesloten worden dat de "gedagvaarde getuige" beïnvloed is geweest. Dit bemoeilijkt niet alleen een degelijke objectieve en concrete waarheidsvinding, het maakt de waarheidsvinding voor de rechtbank quasi onmogelijk. In deze omstandigheden past het absoluut niet de persoon te horen, niet als getuige onder ede, en ook niet meer als gewone getuige.

Jugement

1. Voorafgaandelijk.

1.1. Op 29 januari 2013 werd ten verzoeke van tweede be-klaagde mevrouw C. M. gedagvaard voor de zitting van 31.01.2013 voor de 12e kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen om als getuige gehoord te worden over feiten die zich zouden hebben voorgedaan te Machelen op 25.05.2010.

1.2. Mevrouw C. M. heeft de rechtbank per aangetekend schrijven dd. 30.01.2013 ingelicht als volgt :

" Gisteren heb ik een dagvaarding ontvangen om mor-gen als getuige te verschijnen, weze het terloops aan-gestipt dat ik enigszins verbaasd ben door die uitnodiging: niet alleen werd ik destijds reeds verhoord door de politie en is het strafonderzoek zeer volledig - als verantwoordelijk van dit dossier bij U.B. heb ik uiteraard destijds kennis ervan genomen-, maar daarenboven heb ik onlangs een diepgaande bespreking gehad op ons kantoor met Mr X., raadsman van onze werknemer, S.M. (tweede verdachte), zodat Mr X. perfect op de hoogte is."

1.3. De advocaat is een medewerker van het gerecht. Hij moet de onafhankelijkheid respecteren van hen die be-trokken zijn bij het zoeken naar de waarheid en hij moet tevens onafhankelijk blijven t.o.v. zijn cliënt, hierdoor moet hij angstvallig alle contact met getuigen vermijden (getuigen ontmoeten, telefoneren, ontvangen in het kantoor, getuigen voorbereiden, hen al dan niet gewild beïnvloeden).

(M. Mahieu & J. Baudrez, De Belgische Advocatuur, Leieland 1980, p. 600).

1.4. De rechtbank dient in casu vast te stellen dat het niet uitgesloten mag worden dat de "gedagvaarde getuige" beïnvloed geweest is. Dit zou zelfs mogelijk gemaakt zijn enkel en alleen nog maar door de (diepgaande bespreking) contacten die er geweest zijn met de raadsman van tweede beklaagde. Dit bemoeilijkt niet alleen een degelijke objectieve en concrete waarheids-vinding, het maakt de waarheidsvinding voor de recht-bank quasi onmogelijk. In deze omstandigheden past het absoluut niet de persoon te horen, niet als getuige onder ede, en ook niet meer als gewone getuige.

De rechtbank moet trouwens ook rekening houden met de moeilijke positie waarin deze persoon werd ge-bracht, enerzijds de druk van een of andere partij op de getuige, anderzijds de druk van een waarheid te moeten spreken ... alwaar mogelijks reeds een gecon-tamineerde waarheid in hoofde van de getuige is ont-staan.

1.5. Om voormelde redenen zal de gedagvaarde getuige niet gehoord worden en de kosten van de dagvaarding blijven ten laste van de partij die ze heeft uitgezet.