Rechtbank van Koophandel - Vonnis van 15 maart 2012 (Dendermonde)

Date de publication :
15-03-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120315-13
Numéro de rôle :
11-3077

Résumé

De rechtstreekse vordering heeft betrekking op het kleinste bedrag van enerzijds de schuldvordering van de onderaannemer op de hoofdaannemer en anderzijds de schuldvordering van de hoofdaannemer op de bouwheer. In de verhouding tussen de onderaannemer en de hoofdaannemer ligt de oorzaak van de rechtstreekse vordering terwijl de verhouding tussen de hoofdaannemer en de bouwheer, het voorwerp of het onderpand van de rechtstreekse vordering bepaalt. Ingeval van betwisting tussen bouwheer en hoofdaannemer dient het resultaat van deze betwisting afgewacht alvorens de onderaannemer zijn rechtstreekse vordering tegen de onderaannemer kan uitoefenen.

Jugement

Pas de contenu