Rechtbank van Koophandel - Vonnis van 18 april 2011 (Dendermonde)

Date de publication :
18-04-2011
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20110418-7
Numéro de rôle :
010-323

Résumé

Wanneer de indeling in verschillende categorieën van schuldeisers niet objectief kan worden verantwoord dient de homologatie te worden geweigerd. De onmisbaarheid voor de toekomst blijft een vrij subjectief gegeven. De diensten van het advocatenkantoor dat de WCO aanvraag begeleide, kan evengoed in de toekomst door anderen worden verzekerd. Bij gebrek aan objectief criterium inzake differentiatie is het plan strijdig met de openbare orde. Wanneer een schuldeiser opzettelijk wordt weggelaten uit de lijst van de schuldeisers, dan worden de wettelijke bepalingen niet nageleefd en kan er evenmin tot homologatie overgegaan worden.

Jugement

Pas de contenu