Rechtbank van Koophandel - Vonnis van 4 mei 2012 (Dendermonde)

Date de publication :
04-05-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120504-5
Numéro de rôle :
011-382

Résumé

Het openen van een procedure WCO doet geen samenloop ontstaan. Het moment van de aanvraag van de procedure WCO bepaalt niet het statuut van de schuldvordering. Het statuut van de schuldvordering moet bepaald worden op het ogenblik van het neerleggen van het plan en de stemming over dit plan. Gezien het plan strijdig is met de wet wordt het niet gehomologeerd.

Jugement

Pas de contenu