Rechtbank van Koophandel - Vonnis van 9 augustus 2012 (Dendermonde)

Date de publication :
09-08-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120809-11
Numéro de rôle :
12-1002

Résumé

Een vordering tot faillietverklaring van een VOF en een vordering tot faillietverklaring tegen de vennoten is een onsplitsbaar geschil. Indien de vennootschap reeds failliet verklaard is en de curator vervolgens de vennoten dagvaardt in faillissement is er geen onsplitsbaar geschil wat betreft de individuele vorderingen tegen de vennoten. Indein de faillietverklaring van een VOF en de vennoten terzelfdertijd wordt gevorderd, volgt uit het faillissement van de VOF het faillissement van de vennoten, zonder beoordelingsmogelijkheid. Als de faillietverklaring op hetzelfde moment gebeurt volgt automatisch uit de vaststelling dat de vennootschap onder firma haar betalingen heeft gestaakt en haar krediet wankelt ook dat de vennoten hun betalingen hebben gestaakt en hun krediet wankelt. Wanneer het faillissement van de vennootschap onder firma reeds is uitgesproken , en later de faillietverklaring van de vennoot wordt gevorderd is er geen automatisme, de toestand van faillissement van de vennoot dient dan beoordeelt op het moment van de behandeling van de vordering tot faillietverklaring. Er moet dan worden nagegaan of de individuele vennoot zich nog steeds in een toestand van staking van betaling en wankelt krediet bevindt.

Jugement

Pas de contenu