- Decision du 15 juin 2012

15/06/2012 - M11-5-0033/7896

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

Decision - Texte intégral

Mots libres

  • Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 11 januari 2011, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.