- Decision du 20 août 2012

20/08/2012 - M81044/6326

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

Decision - Texte intégral

Mots libres

  • Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 27 oktober 2008 waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.