- Arrêt du 23 février 2011

23/02/2011 - 2010/PGA/000 471

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

Het verlies van een milt is een verlies van een orgaan in de zin van artikel 400 lid 1 van het Strafwetboek.


Arrêt - Texte intégral

Het Hof van Beroep, zitting houdende op 23 februari 2011

te Antwerpen, tiende kamer

(...)

Het verlies van een milt, als gevolg van de door beklaagde B. gepleegde feiten, is aan te merken als een verlies van een orgaan in de zin van artikel 400 lid 1 van het Strafwetboek. Met het volledig verlies van het gebruik van een orgaan wordt niet enkel het verlies van een fysiologische functie zoals het gezicht, het gehoor of de spraak bedoeld.

(...)

Mots libres

  • Strafrecht

  • Opzettelijke slagen of verwondingen

  • Verlies van een milt

  • Verlies van een orgaan