- Arrêt du 9 décembre 2011

09/12/2011 - 2010/AR/224

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

Het OCMW maakt voor de illegaal op het grondgebied verblijvende moeder met kind een dossier op ten behoeve van het Fedasil. Zolang Fedasil de betrokkene met kind niet opneemt pof zijn verplichtingen niet vervult, blijft het OCMW gevenwel ehouden de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren.


Arrêt - Texte intégral

Zie pdf.

Mots libres