- Arrêt du 12 décembre 2011

12/12/2011 - 2010/AG/65

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

Een akte van hoger beroep is niet nietig wanneer zij niet vermeldt dat de appellante, een vzw, in vereffening is. De sanctie voor het niet-vermelden van de staat van vereffening, voorgeschreven door art. 23 van de vzw-wet, is deze van artikel 26 van deze wet en bestaat in de opschorting van de procedure en het bepalen van een termijn door de rechter waarbinnen de betrokkene aan de wet moet voldoen. Wanneer de appellante in haar conclusie wel gewag maakt van de staat van vereffening, dient deze sanctie niet te worden opgelegd.

Zodra een vzw in vereffening is gesteld, kan enkel de vereffenaar hoger beroep instellen tegen een vonnis dat de vzw veroordeelde. Werd tot het instellen van het hoger beroep niet door de vereffenaar beslist doch door een vroeger orgaan van de vzw, dan kan de beslissing om het rechtsmiddel in te stellen, wel retroactief door de vereffenaar bevestigd worden, mits de termijn om hoger beroep in te stellen nog niet verstreken is. In casu is er sprake van zo'n bevestiging nu de vereffenaar de procedure verder heeft benaarstigt.


Arrêt - Texte intégral

Mots libres

  • RECHTSWETENSCHAP GERECHTELIJK RECHT

  • HOGER BEROEP

  • AKTE VAN HOGER BEROEP

  • VERPLICHTE VERMELDINGEN

  • VZW IN VEREFFENING GERECHTELIJK RECHT

  • HOGER BEROEP

  • HOEDANIGHEID

  • VZW IN VEREFFENING

  • ONBEVOEGD ORGAAN

  • BEVESTIGING