- Arrêt du 7 décembre 2012

07/12/2012 - 2012/AB/293

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

De kennisgeving dat de onderneming in moeilijkheden verkeerde of dat ze uitzonderlijk ongunstige economische omstandigheden kende teneinde de opzeggingsvergoeding te kunnen mensualiseren, moet gebeuren voor de betaling van het eerste maandelijkse bedrag. Een latere kennisgeving kan die onregelmatigheid niet dekken.


Arrêt - Texte intégral

Mots libres

  • Arbeidsovereenkomsten Algemene regelingen Wet 3 juli 1978, art. 39bis KB van 29 augustus 1985, art. 2. Mensualisering opzeggingsvergoeding