- Arrêt du 18 janvier 2012

18/01/2012 - 2011/AG/96

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

Het behoort tot de discretionaire bevoegdheid van het VAPH om af te wijken van de verblijfsvoorwaarden van het decreet. De rechter heeft ter zake een marginaal toetsingsrecht.


Arrêt - Texte intégral

Zie pdf.

Mots libres

  • Het behoort tot de discretionaire bevoegdheid van het VAPH om af te wijken van de verblijfsvoorwaarden van het decreet. De rechter heeft ter zake een marginaal toetsingsrecht.