- Arrêt du 10 février 2012

10/02/2012 - 2011/AR/85

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

De beslissing om het leefloon te weigeren is niet wettig genomen wanneer het OCMW de steunaanvrager geen redelijke termijn geeft om aanvullende informatie te verschaffen en om gebruik te maken van zijn hoorrecht.

Bij het nagaan of er recht is op leefloon, kon het OCMW, gelet op de sociologische samenhang van het gezin, rekening houden met de bestaansmiddelen van de vader van de steunaanvrager. Het hield ook op wettige wijze rekening met de gezinsbijslagen die voor de steunaanvrager worden betaald.


Arrêt - Texte intégral

Mots libres

  • SOCIALE VOORZORG Recht op maatschappelijke integratie

  • OCMW

  • Behoorlijk bestuur Leefloon

  • In aanmerking nemen van de bestaansmiddelen van vader en gezingsbijslagen