- Arrêt du 10 février 2012

10/02/2012 - 2011/AR/66

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

Wanneer een eenvoudige invordering 12 jaar lang aansleept en de RSZ de procedure niet heeft benaarstigd, kan de nalatige werkgever, die ongelukkig en te goeder trouw is, een afbetalingsplan worden toegestaan dat in verhouding staat tot de mate waarin de normale procesduur werd overschreden.


Arrêt - Texte intégral

Mots libres

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS Algemene regeling

  • Invorderen RSZ -bijdragen

  • Onredelijk lange duur van de procedure

  • Ruime termijnen van respijt