- Arrêt du 29 mars 2013

29/03/2013 - 2012/AB/298

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

De gerechtelijke aanmaning voor de kapitalisatie kan gebeuren in een dagvaarding of in een neergelegde conclusie

Opdat een dergelijke gerechtelijke aanmaning kan worden beschouwd als een ingebrekestelling in de zin van art. 1154 BW is echter vereist dat in deze procedureakte in het bijzonder de aandacht gevestigd wordt op de kapitalisatie van intresten Een vermelding in algemene bewoordingen volstaat daartoe niet


Arrêt - Texte intégral

Mots libres

  • Burgerlijk wetboek

  • B.W. art. 1154

  • Kapitalisatie van intresten

  • Ingebrekestelling