- Arrêt du 14 janvier 2013

14/01/2013 - 2010/AG/376

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

De opzeggingsvergoeding waarop een in 2002 tijdens een periode van vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van de cao nr. 77bis (tijdskrediet) onregelmatig ontslagen werkneemster aanspraak kan maken, wordt berekend op grond van het loon verschuldigd voor onverminderde prestaties. De berekening op een verminderd loon is in strijd met het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers, vastgelegd in art. 157, eerste en tweede lid VWEU (voorheen art. 141 EG-Verdrag).


Arrêt - Texte intégral

Mots libres

  • COLLECTIEVE ARBEIDSVERHOUDINGEN

  • NATIONALE ARBEIDSRAAD -ARBEIDSOVEREENKOMST

  • BEEINDIGING

  • OPZEGGINGSVERGOEDING

  • VERMINDERING ARBEIDSPRESTATIES

  • BEREKENINGSBASIS