- Arrêt du 11 mars 2013

11/03/2013 - 2012/AG/122

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

Wanneer de werkgever afstand doet van de toepassing van een concurrentiebeding in een gewoon schrijven gericht aan de werknemer, moet hij aantonen dat hij dit schrijven heeft verstuurd binnen de termijn van vijftien dagen vanaf het stopzetten van de overeenkomst. Of de bestemmeling dit schrijven ook heeft ontvangen, is anderzijds zonder belang.


Arrêt - Texte intégral

Mots libres

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • BEDIENDEN

  • CONCURRENTIEBEDING

  • AFSTAND DOOR WERKGEVER

  • BEWIJS