- Jugement du 16 décembre 2011

16/12/2011 - 011-1351

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

De niet inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen heeft voor gevolg dat vordering niet ontvankelijk is,indien gesteund op een activiteit waarvoor men niet ingeschreven is.

Het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit zonder over de vereist beroepsbekwaamheid te beschikken is strijdig met de openbare orde en heeft voor gevolg dat de overeenkomst nietig is.

De nietigheid van de overeenkomst heeft voor gevolg dat "verweerster" geen schadevergoeding op contractuele grondslag kan vorderen van "eiseres" die niet over de vereiste beroepsbekwaamheid beschikt.


Jugement - Texte intégral

Mots libres

  • ruispuntbank ondernemingen

  • niet inschrijving

  • gevolgen Afwezigheid van vereiste beroepsbekwaamheid -nietigheid overeenkomst

  • gevolgen