- Jugement du 13 janvier 2011

13/01/2011 - 07/127325/A

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

Om discriminatie te vermijden met samenwonende personen met een handicap zonder andere inkomsten, die elk recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming categorie B, dient aan elk van de twee samenwonende personen met een handicap die elk een vervangingsinkomen hadden, tweemaal het bedrag B, maar verminderd met de som van hun vervangingsinkomen, toegekend te worden.


Jugement - Texte intégral

Mots libres

  • SOCIALE VOORZORG

  • TEGEMOETKOMINGEN AAN GEHANDICAPTEN

  • INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMINGEN

  • ECHTGENOTEN ZIJN BEIDEN GEHANDICAPT

  • IN REKENING BRENGEN VAN DE INKOMSTEN VAN DE PARTNER

  • DISCRIMINATIE

  • PRETORIAANSE OPLOSSING