- Jugement du 12 janvier 2011

12/01/2011 - 09/2081/A

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

Om het nettoreferteloon te bepalen voor de berekening van de aanvullende brugpensioenvergoeding, in zoverre die berekening geregeld wordt door CAO nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, moet de werknemersbijdrage aan de sociale zekerheid in aanmerking worden genomen, rekening houdend met gebeurlijke verminderingen, zoals de werkbonus.


Jugement - Texte intégral

Mots libres

  • COLLECTIEVE ARBEIDSVERHOUDINGEN NATIONALE ARBEIDSRAAD

  • ARBEIDSOVEREENKOMST

  • CONVENTIONEEL BRUGPENSIOEN

  • AANVULLENDE VERGOEDING NETTOREFERTELOON

  • PERSOONLIJKE BIJDRAGE AAN DE SOCIALE ZEKERHEID

  • WERKBONUS