- Jugement du 18 avril 2011

18/04/2011 - 10/1987

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

De werkgever die verzuimt een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (dimona) te doen, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd aan de RSZ. Deze bijdrage wordt opgelegd naast de administratieve geldboete. Zo de solidariteitsbijdrage gezien wordt als een straf, rijst de vraag of het beginsel van verbod op dubbele bestraffing wordt geschonden (non bis in idem).


Jugement - Texte intégral

Zie pdf.

Mots libres

  • De werkgever die geen onmiddellijke van tewerkstelling doet, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd aan de RSZ. Hij kan ook strafrechtelijk worden vervolgd of er kan een administratieve geldboete worden opgelegd. Zeker in geval de solidariteitsbijdrage aanzien wordt als een straf, rijst de vraag of dit geen dubbele bestraffing oplevert voor eenzelfde misdrijf. De Rechtbank stelt in dit verband een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.