- Jugement du 2 avril 2014

02/04/2014 - 12/2547/A

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

Een ocmw dat in zijn beslissing tot toekenning van financiële bijstand tegelijk zegt dat deze niet wordt teruggevorderd, kan daarop niet terugkomen en nadien beslissen om dit wèl te doen.

Een ocmw dat financiële bijstand terugvordert, moet nagaan of het daardoor de betrokkene niet in een toestand brengt die strijdig is met art.1 OCMW-wet.


Jugement - Texte intégral

Mots libres

  • MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

  • TERUGVORDERING