Hof van Beroep - Arrest van 23 februari 2011 (Antwerpen)

Publicatie datum :
23-02-2011
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110223-9
Rolnummer :
2010/PGA/000 471

Samenvatting

Het verlies van een milt is een verlies van een orgaan in de zin van artikel 400 lid 1 van het Strafwetboek.

Arrest

Het Hof van Beroep, zitting houdende op 23 februari 2011

te Antwerpen, tiende kamer

(...)

Het verlies van een milt, als gevolg van de door beklaagde B. gepleegde feiten, is aan te merken als een verlies van een orgaan in de zin van artikel 400 lid 1 van het Strafwetboek. Met het volledig verlies van het gebruik van een orgaan wordt niet enkel het verlies van een fysiologische functie zoals het gezicht, het gehoor of de spraak bedoeld.

(...)