Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Aanbeveling van 21 december 2011 (België)

Publicatie datum :
21-12-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111221-6
Rolnummer :
7/2011

Samenvatting

De Commissie beveelt de toepassing aan van de onderhavige beginselen die zowel richtlijnen als minimale voorwaarden vormen die strikt nageleefd moeten worden door ieder politiecommissariaat of elk ziekenhuis dat wenst over te gaan tot de registratie van telefonische oproepen.

Aanbeveling

Geen inhoud