Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Aanbeveling van 21 january 2013 (België)

Publicatie datum :
21-01-2013

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20130121-4

Rolnummer :
1/2013

Samenvatting

Beveelt de Commissie aan dat elke verantwoordelijke voor de verwerking de bovenstaande aanbevelingen nauwgezet naleeft en toepast volgens de regels van de kunst, zodat hij een veiligheidsbeleid hanteert waardoor hij beantwoordt aan de norm van de goede huisvader.

Aanbeveling

Geen inhoud