Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Aanbeveling van 29 februari 2012 (België)

Publicatie datum :
29-02-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120229-7
Rolnummer :
4/2012

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]992[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Aanbeveling uit eigen beweging inzake de diverse toepassingsmogelijkheden van camerabewaking (CO-AR-2011-011).
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120229-7&idxc_id=268685&lang=NL
---------------------------------------------------


Aanbeveling

Geen inhoud