Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Aanbeveling van 8 februari 2012 (België)

Publicatie datum :
08-02-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120208-10
Rolnummer :
2/2012

Samenvatting

Beveelt de Commissie aan dat aan elk van de bovenvermelde principes een normerend karakter wordt gegeven door de vastlegging ervan in een wet, mits rekening wordt gehouden met de hierboven vermelde opmerkingen.

Aanbeveling

Geen inhoud