Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 10 februari 2014 (België)

Publicatie datum :
10-02-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140210-4
Rolnummer :
11/2014

Samenvatting

De Commissie brengt een gunstig advies uit m.b.t. het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid wat betreft kadervormingstrajecten, voor zover rekening wordt gehouden met de opmerkingen in randnummers 10-14, 16, 19, 23, 26 en 27, inzonderheid: -bepaling van de verantwoordelijke voor de verwerking in het ontwerp van decreet; -bepaling van de doeleinden van de databank in het ontwerp van decreet; -bepaling van de categorieën gegevens in het ontwerp van decreet.

Advies

Geen inhoud