Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 11 april 2012 (België)

Publicatie datum :
11-04-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120411-1
Rolnummer :
11/2012

Samenvatting

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het voorontwerp van wet, mits inachtneming van randnrs. 13, 21-22, 24, 27-28, 34, 37-42.

Advies

Geen inhoud