Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 11 april 2012 (België)

Publicatie datum :
11-04-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120411-2
Rolnummer :
12/2012

Samenvatting

De Commissie brengt een gunstig advies uit over het principe dat de distributiediensten aan de Dienst, bedoeld onder artikel 23 duodecies van de BHC, gegevens verstrekt over het water- en elektriciteitsverbruik ter bestrijding van de woningleegstand, op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met haar opmerkingen in dit advies.

Advies

Geen inhoud