Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 11 april 2012 (België)

Publicatie datum :
11-04-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120411-3
Rolnummer :
13/2012

Samenvatting

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het wetsvoorstel dat voor advies werd voorgelegd op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerking onder punt 10.

Advies

Geen inhoud