Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 13 maart 2013 (België)

Publicatie datum :
13-03-2013

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20130313-12

Rolnummer :
8/2013

Samenvatting

De Commissie verstrekt een gunstig advies m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar.

Advies

Geen inhoud