Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 15 january 2014 (België)

Publicatie datum :
15-01-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140115-3
Rolnummer :
2/2014

Samenvatting

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het voorontwerp van besluit van de Waalse regering mits rekening wordt gehouden met de opmerkingen die werden geformuleerd in de punten 6, 12, 14 en 19 tot 22.

Advies

Geen inhoud