Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 15 oktober 2013 (België)

Publicatie datum :
15-10-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131015-3
Rolnummer :
49/2013

Samenvatting

Gelet op de opmerkingen die geformuleerd werden in onderhavig advies verstrekt de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een gunstig advies over de huidige inhoud van het ontwerp van KB, mits eerbiediging van de opmerkingen die geformuleerd werden in de punten 5-6 en 9 van dit advies.

Advies

Geen inhoud