Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 17 juli 2013 (België)

Publicatie datum :
17-07-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130717-10
Rolnummer :
34/2013

Samenvatting

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het voorontwerp van wet op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met haar opmerkingen in dit advies onder de punten 15, 20, 21, 24, 28, 33, 35, 37, 38, 40, 45, 46, 49, 52, 53, 56, 58, 59, 62, 66 en 67.

Advies

Geen inhoud