Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 17 juli 2013 (België)

Publicatie datum :
17-07-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130717-2
Rolnummer :
26/2013

Samenvatting

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart, mits rekening wordt gehouden met haar opmerkingen (cf. randnummers 11, 12 en 14-15).

Advies

Geen inhoud