Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 17 juli 2013 (België)

Publicatie datum :
17-07-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130717-6
Rolnummer :
30/2013

Samenvatting

Gelet op de opmerkingen hierboven, brengt de Commissie een ongunstig advies uit over voorliggend wetsontwerp.

Advies

Geen inhoud