Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 17 maart 2010 (België)

Publicatie datum :
17-03-2010
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20100317-13
Rolnummer :
07/2010

Samenvatting

Verstrekt de Commissie een gunstig advies over het ontwerp van samenwerkingsakkoord op voorwaarde dat de uitwisseling van gegevens gebeurt door tussenkomst van de KSZ en er rekening wordt gehouden met de opmerkingen die geformuleerd werden in de punten 15, 19, 21, 23, 24 en 27).

Advies

Geen inhoud