Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 17 oktober 2012 (België)

Publicatie datum :
17-10-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121017-1
Rolnummer :
32/2012

Samenvatting

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het amendement, mits rekening wordt gehouden met inzonderheid randnrs. 15 t.e.m. 19 (gebrek aan specifieke motiveringsverplichting) en in ondergeschikte orde randnrs. 14 en 25 die betrekking hebben op de uitvoeringsbesluiten die een noodzakelijk sluitstuk zijn voor de werking van de wettelijke bepalingen, alsook de legistieke opmerking in randnr. 28.

Advies

Geen inhoud