Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 18 january 2012 (België)

Publicatie datum :
18-01-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120118-6
Rolnummer :
3/2012

Samenvatting

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het voorontwerp van ordonnantie betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan, mits rekening wordt gehouden met haar opmerkingen (cf. in het bijzonder randnummers 8, 11-12, 14-17, 19, 20-22 en 24).

Advies

Geen inhoud