Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 19 maart 2014 (België)

Publicatie datum :
19-03-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140319-4
Rolnummer :
19/2014

Samenvatting

De Commissie, adviseert gunstig m.b.t. het initiatief maar stelt vast dat er nog een hele reeks problemen verder moeten worden uitgediept (zie randnummers 13 en 14 en de bedenking opgenomen in randnummer 19) teneinde te vermijden dat de praktische uitvoering ervan verzandt.

Advies

Geen inhoud