Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 19 maart 2014 (België)

Publicatie datum :
19-03-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140319-5
Rolnummer :
20/2014

Samenvatting

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over de huidige inhoud van het ontwerp kb op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen onder punten 9, 14, 16-17 van het voorliggende advies.

Advies

Geen inhoud