Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 19 maart 2014 (België)

Publicatie datum :
19-03-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140319-6
Rolnummer :
21/2014

Samenvatting

Brengt de Commissie  een gunstig advies uit over het voorontwerp dat haar werd voorgelegd met betrekking tot de verwerking door bpost van taken in verband met onmiddellijke inning, onder voorbehoud van de punten 30, 31, 36 en 40;  Een ongunstig advies uit over het ontwerp van uitdiepingsovereenkomst (zie onder meer de punten 41, 44, 47, 51, 53 tot 57, 60, 61 en 64)

Advies

Geen inhoud